Chỉ cần 300 tỷ đồng là có thể kinh doanh vận tải hàng không, cả khai thác nội địa và quốc tế; vốn tối thiểu của DN cảng hàng không là 100 tỷ đồng,… những quy định mới “dễ thở” hơn tại Nghị định 89, có hiệu lực từ 1/1/2020.