Nghị định thư nâng cấp FTA ASEAN-Australia-New Zealand chính thức được ký kết

Ngày 21/8, tại Semarang, Indonesia đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN – Australia – New Zealand (AANZFTA). Trong cuộc họp lần này, các Bộ trưởng Kinh tế từ Brunei Darussalam (Điều phối viên Quốc gia ASEAN về AANZFTA) và Indonesia (Chủ tịch ASEAN 2023), cùng với Australia và New Zealand đã…