Nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường hàng không, hành khách sẽ hưởng lợi nhưng là bài toán đau đầu cho cơ quan quản lý khi hạ tầng quá tải
[Infographic] - Thị trường hàng không Việt Nam hiện ra sao? - Ảnh 1.