Biểu thế XNK 2022 được tổng hợp bởi Chi cục Hải quan cửa Cảng Hòn Gai (tỉnh Quảng Ninh) để thống kê các loại thuế suất do Nhà nước quy định để tính thuế cho các đối tượng chịu thuế dưới 2 hình thức: thuế suất cố định và thuế suất tỉ lệ.

Tổng cộng có 25 biểu thuế bao gồm:

 • Biểu thuế xuất khẩu
 • Biểu thuế nhập khẩu thông thường
 • Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi
 • Biểu thuế Giá trị gia tăng (VAT)
 • Biểu thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)
 • Biểu thuế Bảo vệ môi trường (BVMT)
 • 16 Biểu thuế Nhập khẩu ưu đãi đặc biệt
 • 03 biểu thuế Xuất khẩu ưu đãi của Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại song phương và đa phương

Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. 

 Các chính sách quản lý mặt hàng theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 82 loại chính sách quản lý đối với hàng hóa XK, NK.

Danh mục biểu thuế XNK

Thuế suất ưu đãi:

Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuế suất ưu đãi đặc biệt:

Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng Điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam.

Thuế suất thông thường:

Áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu không thuộc các trường hợp được áp dụng thuế suất ưu đãi và thuế suất ưu đãi đặc biệt. Thuế suất thông thường được quy định bằng 150% thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng. Trường hợp mức thuế suất ưu đãi bằng 0%, Thủ tướng Chính phủ căn cứ quy định tại Điều 10 của Luật này để quyết định việc áp dụng mức thuế suất thông thường.

Biểu thuế XNK 2022 cũng là căn cứ để tra mã HS, từ đó có thể xác định được mức thuế suất của hàng hóa xuất nhập khẩu.

  >>>  Tham khảo biểu thuế XNK tại: XUẤT NHẬP KHẨU 2022 

Ghi chú

Cách tra biểu thuế và cách tính thuế xuất nhập khẩu

Có thể tra biểu thuế bằng ba cách:

 • Theo chương, phân chương
 • Dựa theo chức năng
 • Dựa theo chất lượng

Ký hiệu trong biểu thuế xnk 2022

(*): Không chịu VAT

(*,5): Không chịu thuế NK, bán ra VAT 5%

(*,10): Không chịu thuế NK, bán ra VAT 10%

(5): VAT NK 5%

(10): VAT NK 10%

Cách tính thuế cho hàng xuất nhập khẩu 

Thuế NK = Trị giá tính thuế hàng NK * Thuế suất thuế NK

Thuế TTĐB = Thuế suất thuế TTĐB * (Trị giá tính thuế NK + Thuế NK)

Thuế BVMT = Thuế suất tuyệt đối thuế BVMT * Lượng hàng

Thuế GTGT= (Giá tính thuế hàng nhập + Thuế NK + Thuế TTĐB + Thuế BVMT)* Thuế suất thuế GTGT

INTERLINK – CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP – NHANH CHÓNG