Theo tính toán của Bộ Tài chính, dự kiến số thu thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay giảm khoảng 1.440 tỷ đồng khi thực hiện Nghị quyết số 13. Từ đó, làm giảm thu ngân sách nhà nước năm 2022 khoảng 1.585 tỷ đồng, gồm thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng. Tính toán này dựa trên cơ sở sản lượng nhiên liệu bay  khoảng 80 triệu lít/tháng.

Sau khi Bộ Tài chính ra thông báo giảm 50% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay, Vietnam Airlines và Vietravel Airlines đã đưa ra đề xuất miễn 100% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay trong năm 2022.

Theo ý kiến của các hãng bay, hiện nay giá dầu tăng cao liên tục do các yếu tố khách quan (cụ thể là do chiến tranh giữa Nga và Ukraina) VÀ chiếm tỷ trọng lớn sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh, mức lỗ của doanh nghiệp có thể sẽ vượt mức lỗ dự kiến trong năm 2022. Miễn thuế BVMT là điều rất cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động kinh doanh sau Covid.

Chính Phủ quyết định tăng mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 30% lên 50%

Trả lời cho đề xuất này, Bộ Tài Chính cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, năm 2020, Bộ Tài chính trình Chính phủ, trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành 2 Nghị quyết, gồm Nghị quyết số 979/2020/UBTVQH14 ngày 27/7/2020 và Nghị quyết số 1148/2020/UBTVQH14 ngày 21/12/2020, theo đó quy định giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay, từ 3.000 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít. Thời gian giảm thuế từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 31/12/2021.

Năm nay, để tiếp tục hỗ phục hồi kinh doanh cho ngành hàng không, Nhà nước đã có thông báo tăng mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 30% lên 50%. Thời gian thực hiện đến hết năm 2022.

Bộ Tài chính cho biết: “Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đem lại hiệu ứng tích cực nhất định cho ngành hàng không nói chung và doanh nghiệp vận tải hàng không nói riêng, góp phần giúp các doanh nghiệp vận tải hàng không giảm chi phí nhiên liệu đầu vào, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh”.

Ngành hàng không đã và đang được ưu tiên hưởng lợi nhiều từ các chính sách đặc biệt về phí và thuế so với các ngành sản xuất khác. Ví dụ, chính sách giảm 2% thuế suất thuế VAT, gia hạn tiền thuê đất, chính sách miễn loại một số khoản phí bắt buộc, gia hạn thời gian nộp thuế thu nhập doanh nghiệp,….Bên cạnh đó, ngành hàng không còn được giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.

Bộ Tài chính cho rằng, trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn khó khăn và có nhiều quan trọng phải chi (ví dụ chi cho công tác đảm bảo an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, công tác phòng, chống dịch) các doanh nghiệp cũng cần có sự chia sẻ khó khăn với Nhà nước.